" भवानी दयानी महा वाकवाणी, सुर-नर-मुनि जनमानी सकल बुध ज्ञानी
जग जननी जग दानी महिषासुर मर्दिनी, ज्वालामुखी चण्डी अमर पददानी"
 

Jyotish Vidyapeeth, 3695/19, Timber Market, Ambala Cantt - 133001, Haryana

86071-30777, 98124-33582,

© Copyrights Jyotish Vidyapeeth All Rights Reserved